Kvalitet

Certifierad expert

Vi är en kvalitets- och miljöcertifierad top expert

Vårt verksamhetssystem är certifierat enligt standarderna SFS-EN ISO 9001:2008 och SFS-EN ISO 14001:2004 samt SFS-EN ISO 1090-2+A1 / EN 3834. Våra svetsare har svetsklasserna i kraft i enlighet med standarden EN 287-1. Manor Ab eftersträvar aktiv miljövård och iakttar de miljökrav som ställs på företag. Vi följer principerna för aktivt miljöarbete alltid då det är tekniskt och ekonomiskt möjligt.

Flexibilitet, attityd och resurser tillsammans med en gedigen yrkesskicklighet garanterar att våra kunder får högklassiga leveranser i rätt tid.
Kontakt

SFS-EN ISO 9001:2008 & 14001:2004 certificate

Certificate of conformity of the factory production control